2012-04-24%20arrest%20heropening%20zaakAuer%2030%20nov%202004
 

 

 

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

 

Welkom op de site van Sociaal Rechts Haarlemmermeer, de komende tijd kunt u kennis nemen van onderstaande zaken inclusief bewijsstukken. Dit was en is voor mij de reden geweest om zelf in de politiek te stappen, ik wist al dat ik niet de enige was die werd gedupeerd door de gemeente Haarlemmermeer en haar “bevriende relaties”.

Dit onrecht moet stoppen en daar zal ik alles aandoen, met welke gevolgen dan ook. En gevolgen heeft het gehad, voor mij en in het bijzonder voor mijn gezin.

De komende tijd zal er bij grote regelmatigheid nieuwe informatie op deze site worden gezet. Het is een ongelooflijk verhaal, ik ervaar het ook als POLITIEKE TERREUR. Ook het aangepaste verkiezingsprogramma zal eerdaags verschijnen.

Veel leesplezier.

 

Met vriendelijke groet,

RINUS BEUSENBERG FRACTIEVOORZITTER SRH.

 

 

STAATSBANK ABN AMRO LAAT RAADSLID STIEKEM REGISTREREN BIJ BKR

GEMEENTE HAARLEMMERMEER DEKT ONTSPOORDE BESTUURDERS EN TOPAMBTENAAR IN GRONDTRANSACTIE

Klik hier voor: HOF TE AMSTERDAM HEROPEND RECHTSZAKEN WEGENS ACHTERHOUDEN VAN INFORMATIE: 24 APRIL 2013 ARREST 106.006.086/02

 

"HET IS BESCHAMEND WAT DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER DOET", SPRAK RAADSHEER MR. R. DE BOCK UIT, "IN MIJN HELE CARRIÈRE ALS RECHTER HEB IK NIET EERDER AAN EEN HEROPENING VAN EEN RECHTSZAAK TEGEN DE OVERHEID MOETEN MEEWERKEN, HET IS BESCHAMEND."

GEMEENTE HAARLEMMERMEER GAAT GEWOON DOOR MET HET ACHTERHOUDEN VAN INFORMATIE.

RAADSLID BEUSENBERG NIET ENIGE SLACHTOFFER

BETROKKEN ONDERNEMERS BIJ OMKOPING HOOIJMAIJERS VVD NOG VOLOP ACTIEF IN GEMEENTE HAARLEMMERMEER

 

 

 

Advertentie. Advertentie. Advertentie. Advertentie. Advertentie.

VVD Haarlemmermeer

ontwikkelt

uw grondposities

 

Als enige gemeente in heel Nederland!

 

De lokale afdeling VVD biedt in de gemeente Haarlemmermeer u de mogelijkheid om uw gronden te laten ontwikkelen van agrarische bestemming in een

Kantoor-, woon- of bedrijfsbestemming.

Tegen zeer aantrekkelijke prijzen:

Onze oud wethouders kosten € 150,- per uur exclusief BTW
en u hoeft maar 30% van de opbrengst van het gebied af te staan aan de betrokken VVD prominenten.

"Over de verdeling van uw betaalde geld hoeft u zich niet druk te maken, dat lossen wij intern wel op binnen onze lokale afdeling van de VVD in de gemeente Haarlemmermeer."

Tevens hebben wij goede contacten binnen de VVD met o.a. oud VVD
Gedeputeerde Ton Hooijmaijers Provincie Noord Holland

Voor meer informatie kunt u terecht bij oud VVD wethouder George Görtemöller en oud VVD wethouder en ereburger Lex Auer.

HOE HET WERKT?


Wij kunnen zo bij de VVD leden van het College

“BINNENLOPEN”

EN ALS WIJ “BINNEN” LOPEN, LOOPT U OOK BINNEN.

Maar wanneer u ons niet inhuurt of niet betaalt,
wensen wij u veel succes bij de ontwikkeling van uw gronden.
Wij hebben er dan wel een hard hoofd in
dat het u zonder ons ook lukt.

Succes!

 

 

Gelooft U bovenstaande niet?


Zie brieven 5 en 30 november 2004 van oud wethouder en ereburger de heer Lex Auer.
De genoemde 30% kwam in dit geval neer op bijna
3 miljoen euro.
En onze doofpotburgemeester van de VVD
keurt deze aanpak af, maar weigert
in te grijpen.

 

Klik hier voor de brief van oud wethouder Auer op 05-11-2004

Klik hier voor de brief van oud wethouder Auer op 30-11-2004

 

Staatssecretaris Dhr. Fred Teeven VVD

Op 5 maart 2009 heeft Rinus Beusenberg een mailbericht gestuurd aan het toenmalige Tweede Kamerlid van de VVD de heer Fred Teeven over de mogelijke fraude en corruptie in de gemeente Haarlemmermeer. De heer Teeven schreef in zijn brief van 25 juni 2009 aan de heer Beusenberg dat hij zich is “gaan informeren over hetgeen u schrijft”.

Zie brief van Staatssecretaris de heer Fred Teeven.

De huidige VVD Staatssecretaris is, zo blijkt achteraf, door zijn eigen partijgenoten onjuist en onvolledig geïnformeerd. Ook maakten de huidige VVD wethouders Michel Bezuijen en Arthur van Dijk in 2004 deel uit van het toenmalige College van B&W.

Uit bovenstaande blijkt dat het door het College van B&W gestopte forensisch accountantsonderzoek naar de locaties De Liede en de Wilhelminahoeve, uitgevoerd door Ernst&Young in 2006, nooit en te nimmer gestopt had mogen worden. De huidige wethouders wisten precies wat er zich afspeelde op de locatie De Liede, zij werkten eraan mee.

Bovenstaande informatie heeft Beusenberg in juli 2010 boven tafel weten te brengen.

 

Klik hier voor de brief van Dhr. Teeven 25 juni 2009

 


Misstanden en integriteitmeldingen.

Klokkenluiders worden kapotgemaakt.

Integriteitmelding van Mvr. Anita de Jong.
 
Begin 2008 doet mevrouw Anita de Jong, werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Haarlemmermeer, een integriteitmelding over haar leidinggevende, de topambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer de heer Rob Drillenburg, ook genaamd Lelyveld.
Deze topambtenaar werkte direct onder het gezag van wethouder Jeroen Nobel.
 
Volgens verschillende bronnen zijn de heren Rob Drillenburg, ook genaamd Lelyveld, en wethouder Jeroen Nobel dikke vrienden van elkaar.
 
Topambtenaar Drillenburg, ook genaamd Lelyveld, zei op een gegeven moment tegen mevrouw Anita de Jong,  
 
,,Hé schatje, schrijf jij even € 40.000,- weg, kijk jij maar even waar het kan”.

Klik hier om het hele verhaal te lezen.
 

 

 

 

Integriteitmelding van planeconoom gemeente

Haarlemmermeer de heer ir. Menno de Boer.

De heer de Boer werkte als planeconoom bij de gemeente Haarlemmermeer en schreef begin maart 2008 deze brief aan de gemeenteraad, inclusief naam en adres. Het College besloot de heer de Boer te anonimiseren, de raad mocht niet weten wie de klokkenluider was. Wel werd de heer de Boer door het college bedreigt met aangifte tegen hem, omdat hij over zogenaamde geheime stukken zou beschikken.
 
Ook dit schokkende verhaal achter deze integriteitmelding verschijnt spoedig op de site.
De advocaat van SRH is deze zaak aan het voorbereiden voor de rechtbank. Het College wenst niet de stukken aan SRH af te staan zodat SRH haar controlerende taken kan uitvoeren.
 
De ons dekt ons cultuur viert hoogtij bij ons in de gemeente, zoals u ziet.
 
Er is niets aan de hand en alles is al onderzocht volgens het College.
SRH is het met deze stelling dus niet eens en hoopt op hulp van hogere Overheden.
Wordt vervolgt.

Klik hier voor melding van fraude van 1,5 miljoen euro

 

 

 

NIET LUISTEREN NAAR DE FRACTIEVOORZITTER?

Dan gebeurt dit met kritische raadsleden binnen de VVD afdeling gemeente Haarlemmermeer

 

Het laatste Nieuws

Ons nieuwe partijprogramma
Klik hier

 

Het schokkende verhaal
Klik hier voor het schokkende verhaal

 

STAATSBANK ABN AMRO INGEZET OM LASTIG RAADSLID BEUSENBERG DIE FRAUDE EN CORRUPTIE ONDERZOEKT IN ZIJN GEMEENTE ZAKELIJK TE SLOPEN EN FINANCIEEL TE RUÏNEREN.
Klik hier om het vonnis te lezen.

 

Bent u ook tegen misstanden en fraude in de politiek? Stem dan op Sociaal Rechts.
Meer

 

 

free hit counters