Vervolg van

 

Misstanden en integriteitmeldingen.

Klokkenluiders worden kapotgemaakt.

 

Mevrouw Anita de Jong heeft direct actie ondernomen en heeft intern bij de gemeente een integriteitmelding gedaan over deze “opdracht”. De portefeuillehouder integriteit was in deze periode wethouder Jeroen Nobel. Vanaf het moment dat mevrouw Anita de Jong deze integriteitmelding heeft gedaan, is zij aan alle kanten gemangeld.
 
Ook heeft zij persoonlijk burgemeester Weterings op de hoogte gebracht waar ook de toenmalige gemeentesecretaris, de heer drs. Piet Buijtels bij aanwezig was. De heer drs. Buijtels is nu gemeentesecretaris in Limburg. Mevrouw Anita de Jong heeft dit gesprek ook opgenomen.
 
Zij heeft zowel burgemeester Weterings als de toenmalige gemeentesecretaris drs. Piet Buijtels volledig over de werkwijze van haar baas, de heer Rob Drillenburg, ook genaamd Lelyveld, op de hoogte gebracht.
 
Het eindresultaat is dat zij werd ontslagen en overspannen in de bijstand terecht kwam.
Mevrouw Anita de Jong heeft ook in 2008 de raad toegesproken tijdens de raadsvergadering, zij maakte gebruik van het recht voor de burgers om vijf minuten de raad van de gemeente Haarlemmermeer toe te spreken. Zij deed haar beklag over de behandeling van het toenmalige college. Helaas voor haar zonder gevolg.
 
In het toenmalige college zaten ook de huidige wethouders Jeroen Nobel, Michel Bezuijen, Arthur van Dijk en de huidige burgemeester Theo Weterings.
 
In februari 2009 heeft een andere ambtenaar het bestuur/directie ingelicht over de heer Rob Drillenburg, ook wel Lelyveld genaamd. Deze ambtenaar/klokkenluider wees er bij zijn meerdere erop dat de heer Rob Drillenburg, ook genaamd Lelyveld, al in een andere gemeente was ontslagen en was veroordeeld voor het plegen van fraude en corruptie in de gemeente Son en Breugel.
 
Klik hier voor Krantenbericht Haarlems Dagblad.
 
Klik hier voor inzage veroordeling LJN: AD5213

Maar wederom werd er niet tegen deze man opgetreden.
 
Totdat Beusenberg eind 2009 zich in de zaak de Waterwolf ging verdiepen. Beusenberg werd benaderd door een werknemer van de Waterwolf en een ZZP-er, hovenier de heer Huub Braas.
 
De heer Braas bracht Beusenberg met mevrouw Anita de Jong in contact. Toen mevrouw Anita de Jong het één en ander aan Beusenberg vertelde wat zij had meegemaakt en o.a. dat haar integriteitmelding was omgezet van fraude en corruptie in een melding van seksuele intimidatie, heeft Beusenberg ingegrepen.
 
==================================================================
Info SRH.
Door dit ongelooflijke verhaal van mevrouw de Jong, kwam Beusenberg op het idee van de spraakmakende poster, die er uiteindelijk ertoe heeft bijgedragen dat SRH in de raad terecht is gekomen.
==================================================================
 
Het was inmiddels half februari 2010, door de opvallende poster van SRH kregen wij, mevrouw Anita de Jong en Beusenberg, een fotosessie bij de Hoofddorpse Courant.
Na de fotosessie op 17 februari 2010 gingen mevrouw de Jong en Beusenberg nog even iets drinken bij Hotel de Beurs in Hoofddorp. Daar zaten meer politici en ook wethouder Jeroen Nobel, Beusenberg kreeg van de heren te horen dat SRH geen zetel zou halen, zeker niet met zo’n poster.
 
De heer Nobel moest daar vreselijk om lachen, we zullen zien meneer Nobel, de tijd zal het leren gaf Beusenberg aan. Maar meneer Nobel, vroeg Beusenberg: ,,kunt u misschien uitleggen waarom u een topambtenaar, uw vriendje Drillenburg, ook genaamd Lelyveld, in dienst heeft bij de gemeente Haarlemmermeer terwijl hij al in een andere gemeente voor het plegen van fraude en corruptie is ontslagen en ook is veroordeeld?
 
Wethouder Jeroen Nobel wilde er geen antwoord op geven, maar nam wel alle kleuren van de regenboog aan, om vervolgens asgrauw weg te trekken. Dit gebeurde op dinsdagavond 17 februari 2010, donderdagmorgen stond in de krant dat Drillenburg was ontslagen omdat hij bij zijn sollicitatie had verzwegen dat hij al was veroordeeld in een andere gemeente voor het plegen van fraude en corruptie.
 
Zo snel kan het dus gaan, het ligt er dus kennelijk aan wie die melding doet bij de gemeente Haarlemmermeer. De burgemeester de heer Weterings vroeg meermalen aan Beusenberg of ik niet met mijn informatie naar buiten wilde treden. Beusenberg heeft dat verzoek geweigerd en heeft de zaak naar buiten gebracht.
 
De gemeenteraad is door burgemeester Weterings onder geheimhouding gezet in de zaak Waterwolf. De Waterwolf is een BV van de gemeente die het onderhoud en beheer van de buitenruimte in de gemeente Haarlemmermeer voor haar rekening neemt.
 
Zowel de directeur van de Waterwolf de heer Klaas Woestenburg als de heer Rob Drillenburg, ook wel Lelyveld genaamd, zijn ontslagen. De heer Rob Drillenburg, ook wel genaamd Lelyveld had de taak om o.a. de Waterwolf voor de gemeente te controleren.
 
De Rijksrecherche zal haar onderzoek naar fraude en corruptie bij de Waterwolf, dat ruim een jaar heeft geduurd, eerdaags afronden en aan de Officier van Justitie aanbieden.     

 

 

 

 

 

 

Rinus Beusenberg maakt zich hard voor Dhr. Perk

De 85 jarige heer Perk is één van de vele slachtoffers van de gemeente Haarlemmermeer.
De heer Perk bezat ruim 16 hectare grond op de Liede en werd ook jarenlang door de gemeente Haarlemmermeer aan het lijntje gehouden. Gevolg was dat de heer Perk zijn gronden op de Liede kwijtraakte aan een bevriende projectontwikkelaar van de gemeente Haarlemmermeer.